Egy közgázos diák gondolatai Dr. Zacher Gábor Főorvos Úr előadásáról

A GINOP projekt keretein belül 2019. június 5-én, szerdán a tanítási órák után "Droghelyzet van!" címmel egy nagyon érdekfeszítő, prevenciós témájú programnak lehettünk részesei, melynek Dr. Zacher Gábor főorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens volt az előadója. Már az előadás elején kiderült számunkra, hogy a főorvos úr egy nagyon közvetlen ember, aki a fiatalok nyelvén beszélt a különböző függőségekről és a mindennapi életből vett példákkal mutatta be azok veszélyeit.

Szó esett az internethasználatról, a mindennapi életünkben egyre nagyobb helyet elfoglaló, szinte folyamatosan jelenlevő digitális világról, a mobiltelefon, a közösségi oldalak által előidézett függőségekről. Arról, hogy hogyan károsítják az egészséget és miként rombolják az emberi kapcsolatokat.

A zsúfolásig megtelt tornateremben érdeklődve hallgattuk az előadást, hiszen az elmondottakban gyakran magunkra ismertünk. A feszültséget humorral oldó, közérthető nyelven megszólaló mondatok mindannyiunkat megérintettek, elgondolkodásra késztettek. Nem csoda hát, hogy az előadás végén vastapssal fejeztük ki tetszésünket, majd közös fotózásra kértük a főorvos urat, melyet a tőle megtapasztalt közvetlenséggel készségesen, szívesen vállalt.

Elgondolkodtató ismeretekkel gazdagodva indulhattunk haza szüleinkhez elmesélni az előadás nyújtotta élményeket.

F. K.

 

Régi honlap