Ötödször szavaltunk együtt a nemzettel

A Magyar Kultúra napjának immár 5. éve testvéreseménye az „Együtt szaval a nemzet” program, melynek célja, hogy a versmondáson keresztül összekapcsolja a világ különböző részein élő magyar közösségeket, ezzel is erősítve a nemzeti összetartozást. A kezdeményezés nem titkolt célja az is, hogy szorgalmazza az iskolák márkacsatornáinak kiépítését, amelyet a továbbiakban különböző művészeti témák feldolgozására, saját kreatív filmtartalmak létrehozására használnak.

A programot - melynek a Közgázos diákok is minden évben lelkes résztvevői - 2014. január 22-én indította útjára Szőcs Géza kormánybiztos, miniszterelnöki főtanácsadó. A szakmai irányítást Jordán Tamás, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, színigazgató, főiskolai docens, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja vállalta magára.

Az idei évben a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola adott helyet az eseménynek, melyen köszöntőt mondott Fórizs Zoltán főszervező, a Nemzeti Kreatív Intézet igazgatója. Majd Őri László, a baranyai megyeszékhely kultúráért felelős alpolgármestere beszédéből megtudhattuk, hogy „A helyszín annak az elismerése, hogy Pécs nemcsak a kultúra, hanem az együttműködés városa is, ahol évszázadok óta él együtt békében és egymás kultúráját erősítve tíz nemzetiség.”

A Közgázban a 11. évfolyamos diákoké a megtisztelő feladat, hogy neves költők gondolatainak tolmácsolásával az éteren keresztül léphessenek kapcsolatba magyar és nemzetiségi diáktársaikkal. Iskolánk dísztermét a 11. C osztályosok szorgalmas igyekezete varázsolta színpadivá ezen a napon.

„Harmadéveseink” az alkalomhoz illő iskolai egyenruhában, izgatottan várták, hogy végre szavalhassanak. Indokolt is volt ez az izgatottság, hiszen az interneten keresztül folyamatosan élő kapcsolatban lehettek az előzetes becslések szerint három-négyezer főt számláló online szavalóval. Ennek tudatában végül kipirult arccal, átszellemülten, ünnepélyesen szavalták Kölcsey Ferenc Himnuszának első versszakát. Ezt követte Tóth Krisztina Hála-változat és Sarkady Sándor Zeneszó zeng című verse. Ez utóbbi az óvodás korú lelkes versszeretők kérésére került a programba. Meglepetés versként József Attila Tiszta szívvel című költeményét is elszavalhattuk, melyet a Gandhi Gimnázium tanulói beás és lovári nyelven is elismételtek.

A közös szavalat emlékét őrző felvételt természetesen idén is feltöltöttük a videómegosztó portálra.

R.É.

 

Emlékeztetőül az együtt szavalt versek.

Kölcsey Ferenc: Himnusz

 

Isten áld meg a´ Magyart

Jó kedvvel; bőséggel,

Nyújts feléje védő kart

Ha küzd ellenséggel,

Bal sors a´ kit régen tép

Hozz rá víg esztendőt,

Megbünhödte már e´ nép

A´ múltat ´s jövendőt!

 

 

Tóth Krisztina: Hála-változat

 

Arany színekben játszó szén szavak.

Babits a fény, Ady a nagy zsarátnok.

Boldog-szomorú lidérc leng: ha játsztok,

zümmögi halkan, csak tűzzel szabad,

 

Nemes Nagy dolgot! Hány láng sisteregne,

Füst csapna fel, Weöres sziporkatánc,

Kormos Vas bongna, izzana a rács,

mennyi kanyargó seb, mi nem heged be,

 

s bár igaz lenne majd, hogy lesz vigasz

J.A. szájából érdes volt az élet,

Petri szájából szép volt a pimasz:

 

bárhogy mozduljak, lángnyelven beszélek,

torkomban hangjukkal, de semmi az,

ha tőlük éghet éneke az énnek.

 

 

Sarkadi Sándor: Zeneszó zeng

 

Zeneszó zeng, menetelnek

Süt a napfény, fut a felleg.

Fel a zászló, fel az égre –

Magyarország örömére.

 

Szabadság dala szálljon,

Aki ember, ide álljon;

Jövel édes, szabad világ –

Gyönyörű légy Magyarország.

 

Nincsen apám, se anyám,

se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,

se csókom, se szeretőm.

 

József Attila: Tiszta szívvel

Harmadnapja nem eszek,

se sokat, se keveset.

Húsz esztendőm hatalom,

húsz esztendőm eladom.

 

Hogyha nem kell senkinek,

hát az ördög veszi meg.

Tiszta szívvel betörök,

ha kell, embert is ölök.

 

Elfognak és felkötnek,

áldott földdel elfödnek

s halált hozó fű terem

gyönyörűszép szívemen.

 

Régi honlap