Felvételi tájékoztató 2017/18

Pápai SZC

Jókai Mór Közgazdasági
Szakgimn
áziuma és

Kollégiuma

8500 Pápa, Veszprémi út 45.

 

telefon/fax: 89/324-900

e-mail: info@papaiszakkepzo.hu

honlap: www.papaiszakkepzo.hu

 

Tagintézmény-vezető: Berta Ildikó

Beiskolázási felelősök:

Koppány Jánosné tagintézmény-vezető helyettes

Mógor Andrea gyakorlatioktatás-vezető

Rasek Anita tagintézmény-vezető helyettes

 

Az iskola bemutatása

A Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma városunk elmúlt nyolc évtizedének egyik meghatározó iskolája.

„A KÖZGÁZ” várja és hívja a tanulni vágyó és piacképes gazdasági szakmát elsajátítani szándékozó nyolcadikos tanulókat.

Mi az, amiért érdemes iskolánkat választani?

  • Nincs felvételi vizsga a hozzánk jelentkezők számára, és nem tesszük ki a diákokat felesleges stresszhelyzetnek.
  • A közismereti tantárgyak mellett a tanulók szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak.
  • A tanulmányi idő alatt ECDL számítógép használói jogosítványt szerezhetnek tanulóink.
  • A képzés során a matematika tantárgy csoportbontásban, az informatika tantárgy oktatása végig emelt óraszámban történik.
  • A négy évfolyamos képzés végén szerzett sikeres szakmai érettségi bizonyítvány egyes munkakörök betöltését is lehetővé teszi. A tanulók a 13. évfolyamon folytatva tanulmányaikat, egy év alatt OKJ-s képesítést szerezhetnek.
  • Iskolánk a Budapesti Gazdasági Főiskola bejelentett nyelvvizsgahelye.
  • A KÖZGÁZ olyan diákhagyományokkal és közösségi élettel bír (gólya-tábor és elsősök bálja, tehetségkutató, bemutatkozó, kulturális műsorok, külföldi partneriskolákkal való kapcsolattartás, külföldi tanulmányi utak, Mikulás-buli, szalagavató bál, ballagás), amely szellemi és lelki útravalóul szolgál egy egész életre.
  • Azért, mert jó KÖZGÁZOSNAK lenni!!!

 

Képzési irányaink nappali tagozaton

 Kódszámok

Ágazat/szakképesítés

Képzési idő

Induló osztályok száma

3001

Közgazdaság/

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

4+1 tanév

1

3002

Közgazdaság/

Államháztartási ügyintéző

4+1 tanév

1

3003

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika /

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

nyelvi előkészítő

1+4+1 tanév

1

3004

Ügyvitel /

Irodai titkár

4+1tanév

1

 

 

A 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből (angol nyelv, német nyelv), valamint a választott ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyból. Mindezeken kívül további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga.

A megszerzett érettségi bizonyítvánnyal a következő munkakörök betöltésére van lehetőség:

- közgazdaság ágazat esetén: pályázati-támogatási asszisztens

- közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat esetén: vállalkozási ügyintéző.

- ügyvitel ágazat esetén: ügyfélszolgálati ügyintéző.

A tanulók az érettségi vizsga megszerzését követően 13. évfolyamon folytathatják szakmai tanulmányaikat. A 13. évfolyam az OKJ-vizsgára készít fel.

 

Megszerezhető tervezett szakképesítések

 

Közgazdaság ágazaton

pénzügyi-számviteli ügyintéző

(OKJ azonosító szám: 54 344 01)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.

Vezeti a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, kontírozza a gazdasági eseményeket, vezeti a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat , könyvviteli feladásokat készít.

Betölthető munkakörök:

Pénzügyi ügyintéző, bérelszámoló, számviteli ügyintéző, vállalati pénztáros, pénzügyi nyilvántartó, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor.

Államháztartási ügyintéző

(OKJ azonosító szám: 54 344 04)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatok.

Betölthető munkakörök:

pénzügyi asszisztens-, koordinátor-, referens-, projektmenedzser, adóbevallási ügyintéző (NAV), adóellenőr, adóhatósági ügyintéző, adóigazgatási előadó, adókönyvelési ügyintéző (önkormányzati), okmányirodai tisztviselő, analitikus könyvelő, banki könyvelő, projektmenedzser asszisztens.

 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

(OKJ azonosító szám: 54 841 11)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai és szállítmányozó ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása.

Betölthető munkakörök:

logisztikai ügyintéző, anyag logisztikus, anyaggazdálkodó, anyagbeszerző, beszerzési ügyintéző, szállítmányozási ügyintéző

 Ügyvitel ágazaton

Irodai titkár

(OKJ azonosító szám: 54 346 03)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

Betölthető munkakörök:

iskola-, óvoda-, szerkesztőségi-, színházi titkár; adminisztrációs-, bírósági-, szállodai-, tanszéki-, ügyészségi adminisztrátor, gépíróasszisztens, számítógépes szövegszerkesztő, munkaügyi ügyintéző, személyzeti adminisztrátor, emberierőforrás-, humánerőforrás-, humánpolitikai ügyintéző, iktatásirányító, irodai ügyvitel-irányító, irodai koordinátor, titkárságvezető, irodavezető, személyi titkár, projektmenedzser-asszisztens.

Felvételi eljárás a 9. évfolyamra

A tanulókat az általános iskolai eredmények alapján, felvételi pontok számításával veszi fel az iskola.

Felvételi vizsgát nem kell tenni.

A felvételi pontok kiszámítása a következő tantárgyak jegyeinek összesítésével történik:

· ötödik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem,  matematika, idegen nyelv

· hatodik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret

· hetedik év végi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földünk és környezetünk

· nyolcadik osztály I. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földünk és környezetünk

Fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várjuk, a kollégiumi elhelyezést az iskola épületében levő kollégiumban tudjuk biztosítani.

 

Érettségire épülő szakképzés nappali tagozaton

Ágazat/szakképesítés

OKJ azonosító szám

Képzési idő

Közgazdaság/

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 01

2 év

Közgazdaság/

Államháztartási ügyintéző

54 344 04

2 év

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika /

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

54 841 11

2 év

Ügyvitel /

Irodai titkár

54 346 03

2 év

 

 

 

Képzési irányaink az esti tagozaton

Ágazat/szakképesítés

OKJ azonosító szám

Képzési idő

Közgazdaság/

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 01

2 év

Közgazdaság/

Államháztartási ügyintéző

54 344 04

2 év

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika /

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

54 841 11

2 év

Ügyvitel /

Irodai titkár

54 346 03

2 év

Közgazdaság/

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

55 344 07

1 év

 

 

Vár a Közgáz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csengetési rend