Idegen nyelvi munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Németh Éva (angol-magyar-orosz szakos), munkaközösség vezető

Angol nyelvet oktat:

Csatári-Fodor Zsanett (angol szakos)

Németet tanít:

Aller Zsuzsanna (német szakos)

Horváth Erzsébet (német-magyar-könyvtár szakos)

Szabóné Horváth Katalin

Feladatai:

Általános feladataink

 • Szervezett és spontán munkaközösségi üléseken az adott, illetve az oktatást érintő aktuális problémák megbeszélése.
 • A minőségbiztosításnak megfelelően a különféle szintű és típusú nyelvvizsgákra való felkészítés.
 • A középszintű és emeltszintű érettségi tapasztalatainak megvitatása.
 • Minél több tanuló felkészítése a sikeres közép, illetve az emeltszintű érettségikre, OKJ-s vizsgákra.
 • Kapcsolatfelvétel a kéttannyelvű általános iskola angol anyanyelvű tanáraival.
 • A pályázatok figyelemmel kísérése, az új tankönyvek és más tanítási segédletek tanulmányozása.
 • A tanári továbbképzésen, tankönyvbemutatókon, nyelvi konferenciákon való részvétel, a tapasztalatok továbbadása.
 • Külföldi cserekapcsolatok és projektek további működtetése.
 • Egymás tanóráinak látogatása.
 • A gyakornokok munkájának segítése.
 • Hospitálás és aktív részvétel a nyelvvizsgákon.
 • Az Origo, a BGF és az ECL nyelvvizsgával kapcsolatos teendők intézése.
 • A digitális táblával való további ismerkedés. Bemutató órát Molnár András tart a tél folyamán.

Konkrét feladataink:

Augusztus – Szeptember

 • Beszámoló a projektekről a gólyatáborban.
 • A munkaközösség újjáalakulása.
 • A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák megszervezése, lebonyolítása.
 • A tanmenetek átdolgozása az új NAT óraszámai alapján.
 • A munkaközösség eszközigényeinek felmérése, számbavétele.
 • A munkaközösség munkatervének közös megbeszélése, összeállítása, az igazgató pályázat véleményezése.
 • Az OKTV- re jelentkező tanulók összesítése, a jelentkezési lapok kitöltése.
 • Felzárkóztató foglalkozásra szoruló 9. évfolyamos tanulók számbavétele, a nyelvi korrepetálások beindítása.
 • Emelt szintű angol és német gazdasági nyelvoktatás beindítása. A szabadon választott nyelvoktatás beindítása.
 • Nyelvi terem kialakítása az alagsorban (008-as terem).
 • Tartalmi és pénzügyi beszámoló készítés a Tempus részére a höxteri szakmai gyakorlatról.

Október – November

 • Kapcsolatfelvétel a városi nyelvi munkaközösséggel, közös programok szervezése.
 • Az iskolai szintű OKTV lebonyolítása megfelelő számú jelentkező esetén.
 • Részvétel a Zalamat Nyelvi és Országismereti versenyen.
 • Az idegen nyelvi ki mi t tud? Meghirdetése a város középiskolásai részére.
 • Angliai tanulmányi kirándulás (október 24-november 1.)

December – Január

 • Jelentkezés az OSZTV-re.
 • A középszintű érettségi vizsgák szóbeli feladatsorainak összeállítása, módosítása.
 • Részvétel az OSZTV angol, illetve német nyelvi fordulóin a 13. évfolyam részére.
 • Jelentkezés a Comenius továbbképzési programokra.
 • Bemutató tanítás a digitális tábla használatával. (Molnár András)

Február - Március

 • A kisérettségi feladatsorának összeállítása.
 • Részvétel a német fordító versenyen.
 • Írásbeli jelentkezés a nyelvi érettségire.
 • Részvétel az angol szépkiejtési versenyen.
 • Utazás Pulawyba (Lengyelország) a Youth in Action project keretében.

Április- Május

 • Részvétel az OSZTV-n
 • A továbbjutó tanulók felkészítése és részvétele az OKTV területi fordulóira
 • Kisérettségi a 12. évfolyamos tanulóknak.
 • Tolmácsolási feladatok vállalása a város kulturális rendezvényein (pl. Játékfesztivál stb.)
 • A kétszintű érettségi vizsgák lebonyolítása, a feladatok értékelése
 • Részvétel a Focus on Britain – országismereti vetélkedőn Zánkán.
 • Részvétel az Öveges nyelvi versenyen, Balatonfűzfőn.
 • Az idegen nyelvi ki mit tud? Megszervezése, lebonyolítása.

Június

 • e-Twinning program keretében a csehországi Tábor tanulóinak fogadása, majd közös utazás Ljubljanába.
 • Szóbeli érettségi vizsgák, OKJ vizsgák szervezése, lebonyolítása
 • Nyári nyelvi táborok, tanfolyamok meghirdetése, szervezése
 • Az éves munka értékelése, beszámoló készítése. A sikeresen nyelvvizsgázó tanulók számbavétele.
 • Javaslattétel jutalmazandó tanulókra.
 • A tantárgyfelosztás elkészítése.

Az idegen nyelvi munkaközösség a következő versenyeken indul:

 • OKTV (1. forduló helyben) - ingyenes
 • OSZTV (1. forduló helyben) - ingyenes
 • Zalamat Nyelvi és Országismereti Verseny (1. forduló helyben) – 500 Ft/fő
 • Öveges megyei idegen nyelvi verseny (Balatonfűzfő) – 1000 Ft/fő
 • Focus on Britain (Zánka) - ingyenes
 • Városi fordítóverseny (helyben) – ingyenes
 • Városi szépkiejtési verseny angol nyelvből (helyben) – ingyenes
 

Csengetési rend