Ifjú Közgazdász Alapítvány

Ifjú Közgazdász Alapítvány

 

Az alapítvány neve:

Ifjú Közgazdász Alapítvány

Az alapítvány címe:

8500 Pápa, Veszprémi út 45.

Az alapítvány adószáma:
(amelyre az egy százalékos felajánlásokat várjuk)

19264691-1-19

Az Ifjú Közgazdász Alapítvány 1991-ben jött létre, az iskola régi diákjainak - Dr. Tömör Péternek, Móczár Istvánnak és Dr. Strén Ferencnek – a felhívására. Kezdeményezésükhöz csatlakoztak az iskola tanárai: Bálint Jenő, Erdő Imre, Erdő Imréné, Dr. Karaszi Mihály, Magasy Gyula, Mórocz Dénesné, Patus Károlyné, Sándor Antalné, Dr. Szabó Zoltánné, Torjai Csaba, Tóthné Pál Gabiella, Völfinger Sándor, Virág Jánosné .

Az alapítvány legfőbb szerve: az alapítók közgyűlése

Képviselő szerve: a közgyűlés által megválasztott kilenc tagú kuratórium.


A kuratórium eddigi elnökei:

 

 

1991-1997     

Dr. Strén Ferenc

1998-tól         

Rozsnyai László

2016-tól Koppány Jánosné

 

A kuratórium eddigi titkárai:

 

 

1991-1997  

Dr. Múzs Edit

1997-ben

Dr. Raffai Erzsébet

1998-tól         

Koppány Jánosné

2016-tól Kádi Attiláné Patus Viktória

 

Az alapítvány célja:

Az alapítvány az alapítói okiratban megjelölt célnak megfelelően segíti a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium tanulóit. Az idők folyamán az igényekhez és a rendelkezésre álló anyagi lehetőséghez mérten támogatta:

-         a középfokú „C” típusú nyelvvizsga költségeit,

-         a mindenkori tizenegyedikes osztályok tanulmányi kirándulását,

-         a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulókat,

-         a kitűnő érettségi vizsga eredményeket.

Kezdetben az alapítói vagyon hozadékai biztosították a működést. 1996-tól az Alapítvány .kizárólagos bevételi forrása - az 1996. évi CXXVI. törvény által biztosított - személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából származik.

 

Az alapítvány több díjat alapított.

2000-ban megalapította az „Év diákja” díjat.

Ezt kitüntető címet  annak a tanulónak ítéli oda a kuratórium, aki

-         országos tanulmányi verseny 1-10. helyezést ért el,

-         legalább jeles a tanulmányi eredménye,

-         példamutató a magatartása.

A díjat a következő tanulók kapták:

 

.

1999/2000.

Rátosi Róbert – közgazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett

Mórocz Melinda – könyvvitel- és statisztika tantárgyakból országos 2. helyezett

2000/2001.

 

Hartl Attila – közgazdaságtan tantárgyból országos 6-8. helyezett

2001/2002.

 

Mátics Tamás – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 6-8. helyezett

2002/2003.

 

Németh Norbert – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 1. helyezett, közgazdaságtan tantárgyból országos 8. helyezett

Érsek Katalin - történelem tantárgyból országos 2. helyezett, üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 3. helyezett

2003/2004.

 

Horváth Ádám – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett, közgazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett

2004/2005.

 

Varadovics Kitti – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 12. helyezett

2005/2006.

 

Horváth István – közgazdaságtan tantárgyból országos 7. helyezett

2006/2007.

 

Bodor Brigitta – elméleti gazdaságtan tantárgyból országos 12. helyezett

2007/2008.

 

A díj nem került kiosztásra

2008/2009.

 

Horváth Péter - matematika tantárgyból országos 3. helyezett

2009/2010.

Bertalan Krisztina – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny   (OSZTV) külkereskedelmi üzletkötő szakképesítés országos I. helyezett

Knáver Anett – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)  - pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés országos 2. helyezett

2010/2011.

 

Varga Eszter - Teöreök Aladár országos tanulói szövetszerkesztő verseny döntőjén az ifjúsági versenyzők között VII. helyezett

Horváth Bettina – Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) -  két vizsgatárgyból eredményes szereplés

2011/2012.

 

Káldi Brigitta - Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) - pénzügyi –számviteli ügyintéző 11. helyezés

2012/2013.

 Szakács Eszter – kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató közösségi munkájáért, több országos és megyei versenyen nyújtott kiemelkedő tevékenységéért

 

2013/2014

Molnár Patrícia - Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen - pénzügyi - számviteli ügyintéző kiemelkedő eredményéért

 

2014/2015: Somogyi Doroti 12.B

 

2015/2016: Gábriel Klaudia 13/P

 

2016/2017: a díj nem került kiosztásra

 

2017/2018: Molnár András 12.A

 

2018/2019: a díj nem került kiosztásra

 

2019/2020: a díj nem került kiosztásra

 

2001-ben meg megalapította az „Év felfedezettje” díjat.

Ezt a kitüntető címet az a kilencedik A, B, C, illetve 10/D osztályos tanuló érdemelheti ki, aki kitűnik társai közül jó tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával, aktív közösségi munkájával.

A díjat a következő tanulók kapták:

 

2000/2001.

Horváth Ádám és Érsek Katalin

2001/2002.

Ruzsás Bernadett

2002/2003.

Horváth István

2003/2004.

Présinger Zoltán

2004/2005.

Varju Kitti

2005/2006.

Horváth Péter

2006/2007.

Szakács Veronika

2007/2008.

a díj nem került kiosztásra

2008/2009.

Szakács Eszter, Obermayer Réka

2009/2010.

a díj nem került kiosztásra

2010/2011.

Nigicser Péter

2011/2012.

Kertész Réka

2013/2014 Edvy Dániel, Magyar Anita, Mrena Mónika
2014/2015 Polhammer Alexandra, Porkoláb Kíra

2015/2016

a díj nem került kiosztásra
2016/2017 a díj nem került kiosztásra
2017/2018 Kerper Anna 9.A
2018/2019

Nagy Bianka 9.B

2019/2020 Hencz Adrienn 9.A

 

2015-ben az Ifjú Közgazdász Alapítvány kuratóriuma új díjat alapított. Az iskolánk volt névadójáról elnevezett Jókai díjat azon végzős tanulóknak ítéli oda a kuratórium, akik:

- tanulmányi eredménye a középiskolai évek alatt legalább jeles,

- kiemelkedő eredményt értek el valamilyen területen és öregbítették iskolánk hírnevét,

- iskolai szinten végzett kiemelkedő közösségi munkáért.

A díj összege 20 000 Ft jutalmazottanként.

A díjat a Nevelőtestület javaslata alapján a Kuratórium ítéli oda.

A díjat a következő tanulók kapták:

2014/2015

Kertész Réka, Németh Vivien

2015/2016

Sághy Tamás 12.B és Kocsis Eszter 12.C

2016/2017

Edvy Dániel 12.D, Mrena Mónika 12.B és Hajdu Norbert 12.A

2017/2018

Porkoláb Kíra 12.B és Polhammer Alexandra 12.A

2018/2019

Kuti Dominik Tamás 12.A, Balogh Bianka 12.B és Szűcs Kornélia 12.C

2019/2020

Török Eszter 12.A, Kránitz Soma 12.B és Klaffl Attila 12.C

 

 

Az Ifjú Közgazdász Alapítvány a jövőben is céljának tekinti - az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően - az ifjú közgazdászok támogatását.

Külön köszönetet mondunk Egyházi Andreának és Dr. Raffai Erzsébetnek akik nagy segítséget nyújtanak alapítványunknak.

Egyházi Andrea iskolánk volt tanítványa, később tanára és szakmai gyakorlati oktatásvezetője az alapítvány gazdasági ügyeit intézi.

Dr. Raffai Erzsébet iskolánk volt tanítványa, a jogi ügyek területén nyújt önzetlen segítséget.

 

Csengetési rend