A könyvtár múltja

A könyvtár múltja

Az iskola mai könyvtárának története 1991-re nyúlik vissza. Ekkor fejeződött be ugyanis az épület felújítása és egy önálló könyvtárhelyiség kialakítása. Ezt megelőzően ugyanis a könyvtári könyvek a folyosón illetve az épület különböző más helyiségeiben lévő szekrényekben voltak. Könyvtári katalógusok nélkül, hiányos leltárkönyvekkel vettem át a „könyvtár” kezelését 1989-ben. A felújítás végéig a könyvállomány felmérése, újraleltározása és katalogizálása folyt.

A felújítás befejezésével örömmel vettük volna birtokba az új könyvtárhelyiséget – ha lett volna, ugyanis a tervezők kifelejtették  a felújított épületből a könyvtárat! Terveztek bele viszont e helyett zenetermet. Mivel úgy tűnt, hogy könyvtárra nagyobb szüksége van az iskolának, mint külön zeneteremre, ezért Erdő Imre igazgató engedélyével végre valahára kiüríthettük a szekrényeket és beköltöztünk a tornaterem melletti helyiségbe! Alapterülete ugyan kicsi (alig több, mint 60 négyzetméter), de az önálló olvasói részből, kézikönyvtárból és egy kis raktárhelyiségből álló könyvtár kielégítette az olvasói igényeket.

Az állományt természetesen a kor követelményeinek megfelelően frissíteni kellett. Ki kellett selejtezni pl. Marx, Engels, Sztálin, Rákosi összes műveit, az ötvenes évek kötelező olvasmányait, de nem volt szükség pl. Jókai műveiből sem 50-60 példányra. Hiány volt viszont a korszerű pedagógiai, közgazdaságtani, történelmi szakkönyvekből, és természetesen nem voltak filmek, hangkazetták sem. A kilencvenes években az iskola költségvetéséből évente komoly összeget fordított a könyvtár fejlesztésére. E mellett kihasználtunk minden pályázati lehetőséget, ami erre a célra megjelent. Ennek köszönhetően az ezredfordulót már egy korszerűnek nevezhető könyvtárral léptük át.

A Közgazdasági Szakközépiskola mindig is élenjárt az új számítástechnikai eredmények átvételében.  Ez a könyvtárban is érzékelhető, ugyanis  az elsők között tértünk át a számítógépes katalógus használatára és ma már természetesen internet hozzáférés is van a könyvtárban.

 

Csengetési rend