Matematika - fizika munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Karnerné Pethő Katalin matematika, fizika   munkaközösség vezető

Kádi Attiláné Patus Viktória matematika, informatika, közgazdász 

Steinmacher Bálint matematika, kémia

 Glatzné Gyömörei Szilvia   matematika

Bancsó Zoltánné fizika

Feladatai:

A tanév előkészítése során: Tantárgyfelosztás véglegesítése Az új tanterv megismerése A tanév feladatainak megbeszélése

A tanítási órán: Matematikából elsődleges a tanulók felkészítése az érettségi vizsgákra, és a továbbtanulásra, ezt a 11. és 12. évfolyamokon csoportbontás és emelt szintű oktatás segíti elő. A tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A képességfejlesztés: a logikai gondolkodás, a koncentráló és lényeglátó képesség fejlesztése. Fontos, hogy az itt megtanult ismeretek elősegítsék a hétköznapi problémák helyes értelmezését.

A tanítási órán kívül: Differenciált foglalkozás a tanulók tudása, képessége szerint, 9-12. évfolyamon korrepetálás, a 10. és 11. évfolyamokon pedig szakkör keretében. Kollégisták részére külön korrepetálás. Versenyek szervezése, lebonyolítása.

Mérések:

9. évfolyam: év eleji szintfelmérés

10. évfolyam: országos kompetencia-mérés

12. évfolyam: próbaérettségi

Versenyek, melyeken részt veszünk:

OKTV matematika verseny

Arany Dániel matematika verseny

Kenguru matematika verseny

Zrínyi matematika verseny

Beke Manó matematika verseny

Szakkörök:

9-10. évfolyam: Nyőgér István

11-12. évfolyam: Németh Katalin

Korrepetálások:

Nyőgér István: 9-10. évfolyam

Kádi Attiláné Patus Viktória: 11. évfolyam

Németh Katalin: 12. évfolyam

Steinmacher Bálint: 12. évfolyam

Munkaközösségi ülések témái:

  1. Tantervek, tanmenetek elkészítése a pedagógiai program és a kétszintű érettségi követelményei alapján. A tanév programjának megbeszélése, szakkörök, korrepetálások megszervezése, beindítása.
  2. Az interaktív tábla alkalmazása matematika órán.
  3. A 2013. tavaszi kétszintű érettségi eredményének, tapasztalatainak megbeszélése.
  4. Óralátogatások éves tervének elkészítése. Jelentkezések összegyűjtése a tanulmányi versenyekre, nevezések.
  5. A kompetencia alapú oktatáshoz készült programcsomag bemutatása, új tanítási módszerek megismerése.
  6. A munkaközösség első félévi munkájának értékelése, a bukások okainak felmérése, a második félév programjának megbeszélése.
  7. A 12. évfolyam számára próbaérettségi feladatlap összeállítása
  8. A 2014. tavaszi érettségi feladatainak megbeszélése, a javítási útmutató egységes értelmezése.
  9. Az éves munka értékelése, a következő tanév előkészítése, az emelt szintű órára jelentkező tanulók összeírása.
 

Csengetési rend