Ügyvitel - informatika munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Bálint Jenő számítástechnika

Kádi Attiláné Patus Viktória számítástechnika, elméleti gazdaságtan, matematika

Rasek Anita informatika

Somogyi Katalin ügyviteli tantárgyak

Tóth Judit ügyviteli tantárgyak, munkaközösség vezető

 

Feladatai:

A munkaközösség fő tevékenységi köre, hogy részt vesz az oktató-nevelő munka tervezésében, végrehajtásában és annak ellenőrzésében. Jellegéből eredően nagymértékben befolyásolja a továbbképzési programokat. Folyamatos javaslatokat tesz az iskola számítógépparkjának ésszerű fejlesztésére. Egyik fő feladata a minden gépre kiterjedő softverlegalizálás folyamatossága, a korszerű számítógépes programok megvásárlása és annak használatára való serkentés.

Ismert tény, hogy az egyik leggyorsabban fejlődő terület az informatika és a médiák, éppen ezért külön feladat, hogy mi is, pedagógusok haladjunk ezen a területen, és lehetőleg naprakész, új ismereteket tartalmazó programokat oktassunk. Ennek volt oka az elmúlt tanév eleji operációs rendszer csere és irodai programcsomag váltás.

Továbbá javaslatokat tesz a tanórán kívüli foglalkozások programjaira (szakkör, tehetséggondozás, fakultáció, széles körű Internet-használat, ECDL-felkészítő foglalkozás).

Állandó feladat, hogy a nem informatika szakosoknak segítséget nyújtson a Informatikai eszközök(IKT eszközök ), programok tanórákon és azokon kívüli alkalmazására.

Cél, hogy a számítógép bármely tanórán az oktató munka eszközévé válhasson.

Feladatok a tanítási órákon kívül:

 • tehetséggondozás
 • szakmai versenyekre való felkészítés (OSZTV gépírásból, Nemes Tihamér Országos Informatikai verseny,OKTV versenyre vonatkozó felkészítések, 13. évfolyamosok számára hirdetett szakmai versenyeken való részvétel)
 • az Internet adta lehetőségek tanárok és diákok által történő kihasználása
 • folyamatos önképzés, új programok beszerzése a saját és más munkaközösségek számára, IKT tanfolyamokon való részvétel
 • szakmai és pedagógiai folyóiratok tanulmányozása
 • részvétel a Informatikai szakkiállításokon
 • egymás munkájának segítése, az oktatást segítő anyagok készítése
 • különféle pályázatok készítése a korszerűsítés érdekében
 • egységes tankönyvnek minősíthető informatikai szakkönyv bevezetése az alsóbb évfolyamoktól kezdve.
 • továbbképzéseken való részvétel, és az ott hallott információk maradéktalan továbbadása
 • lehetőség az innovatív tanár cím megszerzéséhez

Egyik fő feladatnak tekintjük az informatikai képzés megfelelő szinten való oktatását A kétszintű érettségi rendszerében  való egyre nagyobb részvételt az informatika tantárgyból. Továbbá célunk és ezen munkálkodunk, hogy az iskolában már beindult és elismerést kapott ECDL központ megfelelő szintű működését, minél több tanuló vizsgáztatását.

Újabb cél, hogy a kollégáknak is lehetőségük legyen ECDL-Start bizonyítvány megszerzésére.

Konkrét feladataink az egyes tantárgyakon belül:

Informatika

Célja: képessé tenni a tanulókat a közismereti és szakmai órákon alkalmazható programcsomagok kezelésére; szélesen megalapozott képzés nyújtása a személyi számítógépek használatáról, „Computer-központú” szemlélet megvalósítása, igény kialakítása a Informatika fejlődésének figyelemmel kísérésére. Cél, hogy a tanulók közül minél többen kapjanak lehetőséget az Internet alkalmazására; ismerjék fel ennek lehetőségeit mind az iskolai tanulmányokkal, mind a szabad idő hasznos eltöltésével kapcsolatban.

 

Csengetési rend